ДИГИТАЛНА КАМЕРА OLYMPUS
Производи

Играчка која ја менува бојата чувствителна на температура